لوح تقدیر دریافتی در همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی

صادر کننده: سازمان بنادر و دریانوردی

لوح تقدیر دریافتی در همایش مشاورین و پیمانکاران مهندسی عمران سازمان بنادر و کشتیرانی

صادر کننده: وزیر راه و ترابری